Cedrah als werkgever

Cedrah stelt eisen aan haar medewerkers, maar stelt hier ook iets tegenover. Goede arbeidsvoorwaarden, ontwikkelen, doorgroeien, een hecht team, opleidingsmogelijkheden en écht iets kunnen betekenen voor je naaste.

Lees hieronder meer over de verschillende aspecten.

Salaris
Cedrah maakt gebruik van de CAO VVT waarbij het marktconforme salaris wordt bepaald door de FWG-systematiek. De hoogte van je salaris hangt af van je ervaring en de functie waarvoor je in aanmerking komt.

Eindejaarsuitkering
Alle medewerkers van Cedrah ontvangen in december een eindejaarsuitkering van 5,7%.

Vakantiegeld
Alle medewerkers van Cedrah ontvangen in de maand mei vakantiegeld van 8%. Dit bedrag wordt maandelijks ‘gespaard’ en in de maand mei uitgekeerd.

Arbeidsduur en werktijden
Cedrah kent een fulltime werkweek van 36 uur. Binnen Cedrah zijn zowel fulltime, parttime als flexibele contracten mogelijk. In overleg met je leidinggevende maak je afspraken over de werktijden. Daarbij houden we rekening met de wensen en verwachtingen van klanten en vinden we overeenstemming met jouw wensen en behoeften.

Collectieve verzekeringen
Cedrah heeft met drie verzekeraars collectiviteitsafspraken, CZ, Prolife en Centraal Beheer Achmea. Wanneer je bij een van deze partijen een verzekering afsluit, ontvang je collectiviteitskorting.

Opleiding & Ontwikkeling
Cedrah hecht veel waarde aan ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers. Samen met je leidinggevende kun je op zoek naar passende scholings- en ontwikkelingsafspraken. Cedrah kent een uitgebreid e-learningssysteem , heeft een actief opleidingsklimaat en mag zich erkend leerbedrijf noemen (Calibris).

Teams
Werken binnen Cedrah betekent werken binnen professionele en binnen hechte teams. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een kwalitatief goede zorg- en dienstverlening vanuit ons hart. Cedrah kent leefregels waarin vanuit Bijbels perspectief de omgang met elkaar is verwoord.

Fietsenplan
Vanuit het fietsenplan is het mogelijk om op fiscaal vriendelijke wijze (vanuit het brutoloon) een nieuwe fiets aan te schaffen. Naast deze mogelijkheid zijn er vanuit het meerkeuzesysteem ook andere mogelijkheden om onder voorwaarden aanvullende arbeidsvoorwaarden te kiezen.