Visie op werken

Bij Cedrah werken zo’n 1000 medewerkers en ongeveer 400 vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor hetzelfde doel: kwalitatief goede zorg- en dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor onze cliënten.

We doen dat met elkaar vanuit een christelijke identiteit, iedereen vanuit zijn/haar eigen talenten op zijn/haar eigen vakgebied. De identiteit komt mede tot uiting in de dagelijkse uitvoering van het werk. Bij Cedrah woonzorgcentra proef je een sfeer die je kent van thuis. We verwachten van onze medewerkers dat zij  betrokken lid zijn van een kerkelijke gemeente op een reformatorische grondslag.

Ontwikkeling is een belangrijk onderwerp binnen Cedrah. Zowel voor de zorg- en dienstverlening die we aanbieden als voor de medewerkers die bij ons werken. Cedrah biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich via scholing verder te ontwikkelen en te ontplooien.

Cedrah zoekt betrouwbare, deskundige  en cliëntgerichte medewerkers, die vanuit hun hart het werk voor de medemens willen verrichten. We vinden het belangrijk dat je mede inhoud kunt geven aan de christelijke identiteit van de organisatie.

Cedrah heeft tal van mogelijkheden op het gebied van werk. Of je nu beginneling, ervaren of her-intreder bent, we kijken graag naar de mogelijkheden die er zijn!